dimarts, 21 d’octubre del 2008

25 d'octubre

"L'Associació de Joves de Guimerà "LoGambairot" neix a raó d'un grup de persones de diferents edats, joves en tot cas, i del seu interès per Guimerà. Interès en totes les coses que tenen a veure amb el poble, amb les persones, les activitats, les festes, la cultura... . Allò que ens motiva és el fet de poder cohesionar, compartir, organitzar, gaudir, patir, de treballar per un poble i per la gent que s'hi sent vinculada.
Aquesta és la primera de les moltes activitats que esperem dur a terme.
La Font de la Cirera, es va obrar als anys 70 quan el Sr. Ramón Segura era l'alcalde de Guimerà. Rep el nom pel cirerer que s'hi trobava i que avui hem replantat. Temps enrere, quan els animals, mules, matxos i someretes circulaven pels camins del terme, la font esdevenia un punt d’abastament d'aigua per deixar arreglades les bèsties abans d'arribar als estables de les cases, sobretot per les que no tenien aigua disponible. Existia una pica de dimensions mitjanes que s'omplia gràcies a l'aigua que baixava d'una mina actualment destruïda i de difícil recuperació. Més amunt, on actualment hi ha La Pedrera, també hi havia uns abeuradors. Pels que no ho hem vist, era habitual aprofitar l'aigua de les fonts del terme, com les de la Ciera, la Sangola, la Fonteta, Vinantella, Salamona, Masets, Tardà, Arnica, Ballesters, de les Martines, dels Pous, de la Juliana o dels Tolls per aquestes necessitats. Avui malauradament, degut a l'escassetat de precipitacions i a l'assecament dels aqüífers, les fonts ja no brollen permanentment i algunes s'han assecat del tot.
Espai de trobada, de recolliment, de berenars de pa amb oli i xocolata i de pa amb vi i sucre, avui la Font Cirera llueix de nou amb el seu aspecte original.
Ha sigut gràcies a la iniciativa del Grup de Joves de Guimerà "Lo Gambairot" que s'ha recuperat aquest espai, amb la col·laboració i l'esforç de moltes persones. Agraïm en especial al Josep Brugal la seva ajuda desinteressada sense la qual aquesta actuació no hagués sigut possible. L'actuació ha estat subvencionada en part pel Pla Local de Joventut, amb fons de la Generalitat de Catalunya, gestionat pel Consell Comarcal de l'Urgell i tramitat a través de l'Ajuntament de Guimerà.
Gràcies i bona castanyada!"